• Analiza aktivne farmaceutske tvari (API) i pogodnog otapala za provedbu kristalizacije
 • Određivanje krivulje topljivosti i širine metastabilne zone za različite brzine hlađenja
 • Prikupljanje podataka s procesnih spektrometara u različitim uvjetima koncentracije i temperature za razvoj kalibracijskih modela
 • Izrada modela koji iz spektralnih podataka i temperature kontinuirano procjenjuje koncentraciju otopljene tvari u suspenziji
 • Prikupljanje podataka potrebnih za razvoj kinetičkog modela kristalizacije
 • Određivanje načina vođenja procesa i parametara kvalitete konačnog proizvoda (kristala)
 • Provedba eksperimenata za validaciju modela
 • Određivanje optimalnog temperaturnog profila kristalizacije s ciljem postizanja željene raspodjele veličina čestica
 • Određivanje modela izvršnog sustava (hlađenja termostatom)
  Optimiranje parametara regulatora za praćenje zadanog temperaturnog profila u vremenu
 • Izrada upravljačkih programa za spektrometre i termostate
 • Konfiguracija centralnog servera za pristup uređajima i akviziciju podataka
 • Razvoj programa za vođenje procesa kristalizacije i integracija sa GMP standardima PAT-a u industriji
 • Odabir varijabli vezanih uz procesnu opremu koji značajno utječu na kvalitetu prikupljenih podataka
 • Prikupljanje podataka za razvoj modela
 • Izrada empirijskih modela za prediktivnu dijagnostiku i alarmiranje u slučaju nepravilnosti u radu instrumenata i sustava vođenja
eurospka unija europski strukturni i investicijski fondovi