https://strukturnifondovi.hr/

Cryst APC - napredno vođenje procesa kristalizacije

Prijavitelj projekta (korisnik bespovratnih sredstava)

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev Trg 19, Zagreb

Partner na projektu (korisnik bespovratnih sredstava)

MKP d.o.o. za projektiranje, unutarnju i vanjsku trgovinu i posredovanje, Erpenjska 5, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta
0
Iznos koji sufinancira EU
0

Razdoblje provedbe projekta

15.12.2020. – 15.12.2023.