Od 30. do 31. veljače posjetili smo profesora Botonda Szilagyija sa Sveučilišta tehnologije i ekonomije u Budimpešti. Prvog dana posjeta, profesor je održao radionicu na temu modeliranja i upravljanja kristalizacijom. Profesor je vrlo detaljno objasnio metode za rješavanje jednadžbi bilance stanovništva i demonstrirao implementaciju u Matlabu. Sljedeći dan bio je rezerviran za posjet ostalim istraživačkim grupama koje blisko surađuju s profesorom Szilagyijem. Iskoristili smo priliku za razmjenu istraživačkih iskustava i mogućih tema za buduću suradnju.