Profesorica Jasna Prlić Kardum sudjelovala je na 28th BIWIC – International Workshop on Industrial Crystallization koja je održana krajem kolovoza u Stockholmu u Švedskoj. S posterskim priopćenjem predstavljen je rad Influence of hydrodinamic conditions on the formation of spherical crystals koji analizira utjecaj promjene toka u reaktoru i brzine vrtnje miješala na granulometrijska svojstva sferičnih kristala ceritiniba.