Profesorica Jasna Prlić Kardum i asistentica Iva Zokić objavile su dva znanstvena rada vezana uz kristalizaciju djelatnih tvari. Prvi rad pod naslovom Could drug availability be improved through shape modification objavljen je u časopisu Chemical Engineering&Technology i govori o utjecaju procesa sferične kristalizacije na profile oslobađanja dviju djelatnih tvari: dronedaron hidroklorida i ceritiniba.

Drugi rad objavljen je u časopisu ChemEngineering pod naslovom Crystallization Behavior of Ceritinib: Characterization and Optimization Strategies, te je istaknut na naslovnoj stranici tog izdanja. Rad govori o odabiru sustava otapala za kristalizaciju željenih formi ceritiniba te utjecaju morfologije dobivenih kristala na procese filtracije i sušenja.