Voditelj projekta CrystAPC Nenad Bolf i doktorandica Matea Gavran održali su 12. listopada 2023. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu predavanje o procesnoj analitičkoj tehnologiji i primjeni u farmaceutskoj industriji u organizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera – Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split.
Profesor Bolf je predstavio projekt CrystAPC i predstavio način primjene procesne analitičke tehnologije u suvremenim sustavima za vođenje. Matea Gavran predstavila je svoje istraživanje u sklopu projekta kojim je prikazala korake pri primjeni PAT-a za napredno vođenje procesa, kao i probleme koji mogu nastupiti, ali i kako ih riješiti.
Nakon prezentacije slijedila je dulja rasprava o primjeni umjetne inteligencije, kao i izazovima koje nove paradigme donose visokom obrazovanju.