U prosincu 2023. grupa istraživača projekta CrystAPC posjetila je Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku. Naš domaćin bila je prof. Đurđica Ačkar, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju. Naša je grupa predstavila projekt CrystAPC, njegove ciljeve, pristup i postignuća. Profesorica Ačkar predstavila nam je raznovrsnu znanstvenu djelatnost Fakulteta i istraživačka iskustva na području prehrambene tehnologije. U nastavku posjeta razgovaralo se o mogućoj suradnji, budućim projektima i razmjeni iskustva između dviju institucija.