Od 31. kolovoza do 2. rujna 2022. u Helsinkiju je održana 27. međunarodna radionica o industrijskoj kristalizaciji (BIWIC 2022). Za kongres je pripremljen rad o sfernoj kristalizaciji pod naslovom: Kontrola oblika kristala u šaržnom procesu kristalizacije. Na kongresu je održano 20 predavanja iz područja kristalizacije sa više od 70 sudionika iz cijelog svijeta čija su istraživanja vezana uz proces kristalizacije.