Sudjelovali smo na Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera održanom od 5. do 8. listopada s dvije poster prezentacije: Razvoj kalibracijskog modela za mjerenje koncentracije glicina u realnom vremenu u sustavu glicin-voda pomoću neuronskih mreža te Utjecaj dodavanja antiotapala na kinetiku kristalizacije i granulometrijska svojstva fosamprenavir kalcija.